Nydia Lilian i jej krajobrazy

Podobno jako dziecko przejawiała tendencję do snucia swych własnych, kolorowych wizji alternatywnej rzeczywistości. W swej twórczości sięga zarówno po głęboką ingerencję w obraz na drodze cyfrowej manipulacji, jak i wykorzystuje totalnie stonowane fotografie wykonane na tradycyjnych nośnikach. Zawsze chętnie sięga po efekty świetlne, które ingerują w obraz z zachowaniem autentyczności lub będąc na jej pograniczu. Nie zawsze potrafimy ustalić co zostało zmienione, a jednak na jej fotografie można patrzeć bez tej analizy. Zapraszamy na stronę artystki: www.nydialilian.com

Fotografia – Nydia Lilian

Fotografia – Nydia Lilian

Fotografia – Nydia Lilian

Fotografia – Nydia Lilian