Florian Ledoux – Piękno zimnego świata

Florian Ledoux to fotograf specjalizujący się w fotografii dronowej i krajobrazowej, którą uprawia od 2018 roku. Najważniejsze dla nas – widzów – jest to, że dokonał wyboru. Swym zainteresowaniem obdarzył…

Martin Sanchez – uzależniony od dronów

Wielki fan lotnictwa, który chciał zostać pilotem, a skończył jako operator drona. Może dobrze się stało. Dzięki temu Martin dostarcza bardzo ciekawych obrazów, których bez drona niemożna, by wykonać. Oceńcie…