Michal Zahornacký – Closed

W swoim cyklu “Closed” słowacki fotograf Michal Zahornacký kieruje nasze zainteresowanie w stronę struktur złożonych z fragmentów klaustrofobicznie upakowanej architektury, w której stara się doszukać harmonii i powtarzalności – często geometrycznej. Nie ma w tych pracach człowieka, jednak architektura pokazana tylko jako surowiec dla powstałych kompozycji nabiera ludzkich cech. Zapraszamy na stronę artysty www.michalzahornacky.com

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký 

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký 

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký 

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký 

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký 

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký 

Fotografia z cyklu “Closed” – Michal Zahornacký