W czasie pandemii i rozlicznych ograniczeń warto się szkolić i podnosić kwalifikacje! Uwaga! Zapisy do 14 lutego! Dotyczy firm i fotografów z województwa mazowieckiego!

Szkolenie z zakresu fotografii profesjonalnej może być Twoje za darmo!

Cel szkolenia – Podwyższenie poziomu technicznego oferowanych usług – wzrost konkurencyjności na rynku fotografii, osiągnięcie wyższego poziomu w fotografii profesjonalnej. Edukacja w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w obrazowaniu. Eliminacja błędów i warsztaty z użyciem najnowocześniejszego sprzętu.

Warunki, które należy spełnić aby przystąpić do całkowicie sfinansowanego (bezpłatnego) szkolenia:

Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni z województwa mazowieckiego

Wysłać mail ze zgłoszeniem (Imię i Nazwisko – kontakt) i wyrażeniem chęci wzięcia udziału w szkoleniu – do 14 lutego 2021 roku do godz. 16 00 – Uwaga to tylko 5 dni!

Trzeba być mikroprzedsiębiorcą – prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać maksymalnie 10 osób.

W PKD firmy musimy posiadać zakres obejmujący fotografię.

Jeśli jesteś właścicielem średniej firmy z województwa mazowieckiego, możesz zainwestować w rozwój swoich pracowników – koszt szkolenia jednego pracownika to 1200 pln.

Zakres:

Zaznajomienie z najnowszymi osiągnięciami techniki fotograficznej i komputerowej, technologia najnowszego sprzętu, rozeznanie w nowościach rynkowych. Zdobycie wiedzy z zakresu doskonałego warsztatu na wszystkich etapach pracy – wyeliminowanie typowych błędów. Wzrost świadomości, czerpanie inspiracji, opanowanie technik podnoszących atrakcyjność oferty na rynku usług fotograficznych. Nowoczesny warsztat, opanowanie technik obróbki i zapoznanie z najnowszymi programami i sprzętem komputerowym. Całkowita kontrola nad profesjonalnym warsztatem od pomysłu do zakończenia i prezentacji efektów pracy.

Miejsce – Warszawa

Ilość godzin szkoleniowych 18 w tym 6 godzin warsztatów

Termin – Kwiecień – Maj 2021

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, wyślij zgłoszenie na adres: biuro@megaobraz.pl w temacie wiadomości wpisz „Szkolenie 2021 KFS

Podaj swoje Imię i Nazwisko oraz dane do kontaktu – e-mail i nr telefonu – skontaktujemy się, wysyłając dane szczegółowe i proponowane terminy oraz dokładny zakres tematyczny szkolenia i harmonogram.

Prosimy o zamieszczenie w treści maila dopisku „Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawie szkolenia KFS”.